• فارسی
  • English

توضیحات سیلی و مشت - بازی مبارزه با بدنسازی

سفری هیجان‌انگیز را با سیلی و مشت آغاز کنید. به قلمرو ورزشگاه های بیکار خوش آمدید که در آن تبدیل شدن به قهرمان نهایی باشگاه سرنوشت شما را تعیین می کند. همانطور که وارد باشگاه مجازی می شوید، خود را آماده کنید تا در جلسات بازی های تمرینی پویا غوطه ور شوید و در این تجربه باشگاه تناسب اندام با چالش های فراوانی روبرو شوید.

در این شبیه ساز ورزشگاه جذاب، مهارت های خود را تقویت کنید، عضله سازی کنید و با پیشرفت در تمرینات مختلف بازی های تناسب اندام، به استاد بازی های تمرینی تبدیل شوید. هر سطح چالش ها و فرصت های جدیدی را برای بازی های تمرینی به ارمغان می آورد تا قدرت خود را در دنیای بازی های قوی به نمایش بگذارید.

قلب گیم پلی بازی در جلسات تمرینی فشرده نهفته است. روی تمرین‌های آموزشی مختلف کلیک کنید، ضربه بزنید و با مشت بزنید تا حجیم شوید. در این ماجراجویی هیجان انگیز بازی های تناسب اندام، از ارتقاهای استراتژیک، از جمله وزنه برداری و استفاده از روال بازی های تمرینی تخصصی استفاده کنید تا محدودیت های خود را پشت سر بگذارید و به ارتفاعات جدیدی برسید.

اما سفر به ورزشگاه ختم نمی شود. در پایان هر سطح برای مسابقه های سیلی و پانچ آماده شوید. در حالی که تلاش می کنید جایگاه خود را در صدر جدول امتیازات رقابتی بازی های مبارزه ای حفظ کنید، مجموعه متنوعی از حریفان را فتح کنید، هر کدام با قدرت ها و توانایی های منحصر به فرد خود هستند.
تغییرات نسخه 1.2.0:
- اضافه شدن فعالیت وان حمام
- محیط های جدید در sandbox اضافه شده است
- تنظیمات UI
- رفع اشکال جزئی

The description of Slap & Punch:Gym Fighting Game

Embark on an exciting journey with Slap & Punch, a hyper-casual fighting game that seamlessly combines the simplicity of clicker games with the thrilling world of gym games, workout games, and boxing games. Welcome to the realm of idle gyms where becoming the ultimate gym hero is your destiny. As you step into the virtual gym, prepare to immerse yourself in dynamic workout games sessions and face a plethora of challenges in this intense fitness gym experience.

In this captivating gym simulator, hone your skills, muscle up, and become an idle workout games master as you progress through different fitness games exercises. Each level brings new workout games challenges and opportunities to showcase your strength in the world of strong games.

How to Play

The heart of the gameplay lies in the intense workout games sessions. Click, tap, and punch your way through various training exercises to bulk up. Utilize strategic upgrades, including lifting weights and adopting specialized workout games routines, to push your limits and reach new heights in this thrilling fitness games adventure.

But the journey doesn't end in the gym. Prepare for slap & punch showdowns at the end of each level. Conquer a diverse array of opponents, each with their unique strengths and abilities, as you strive to secure your place atop the competitive leaderboards of fighting games.

In this easy-to-play yet captivating idle gym experience, simplicity meets intensity, offering a perfect blend for both hybrid and casual games players alike. Whether you're a fitness games fanatic or a seasoned gym hero, prepare for an immersive and enjoyable gaming experience that will keep you clicking, lifting, and conquering like never before.

Features

-Simple clicking mechanics for quick clicker games sessions.
-Realistic gym games environments and workout games challenges.
-A range of workouts and exercises of fitness games
-Hone click games skills for precision slap punches

Are you ready to unleash your inner gym hero and conquer the world of fitness games? Join the adventure today and experience the thrill of Slap & Punch like never before!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی تفننی جدید بیشتر»