• فارسی
  • English

توضیحات حماسه مسابقه

ماجراجویی جدید در اینجا است.
تمام پارکورها را با موانع مختلف تکمیل کنید و نفس کشیدن را با چالش تجربه کنید.
برای اولین بار ریسک کنید و با جمع آوری سکه ها و کشف ده ها شخصیت جدید از بازی لذت ببرید..
تغییرات نسخه 1.9.2:
سطوح زیبای جدید ما را امتحان کنید!

The description of Epic Race 3D

From the folks; who brought you Run Race 3D and Fun Race 3D.

A new adventure is here.
True parkour experience !

Complete all the parkours with lots of different obstacles and experience breath taking challenge.

Take risks to be first. Collect coins and explore dozens of new characters.
Epic Race also has Epic Levels in which you need to change the way you play and get rewards.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی رقابت و سرعت جدید بیشتر»