• فارسی
  • English

توضیحات مارپیچ پرش

در ماجراجویی هیجان انگیز برج مارپیچ شزکت کنید و از کنترل آسان بازی با جلوه های بصری غنی و گیم پلی اعتیاد آور لذت ببرید.
تغییرات نسخه 5.4.1:
رفع اشکال

The description of Helix Jump

Exciting adventure of the bouncing ball through the helix tower labyrinth.

One-tap easy-to-learn controls, rich visual effects and addictive gameplay mechanics.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»