• فارسی
  • English

توضیحات هسته شعله ور

همه رفقای شما هک شده اند و اکنون فقط یک ماموریت دارد، که شما را از بین ببرد.
با کنترل هسته خود دشمنان را شکست دهید و به پایان بزسیذ. تنها راه بازگرداندن نظم و نجات جهان همین است.
این بازی شامل 160 سطح، با انواع دشمنان و تله برای به چالش کشیدن است.
تغییرات نسخه 4.1.5:
رفع اشکال و برخی از پیشرفت ها.
دانلود بازی: