• فارسی
  • English

توضیحات آندرگراند کرو

آندرگراند کرو رانندگی با سرعت باورنکردنی، کنترل فرمان حسی و مسابقات خشن.

با بهترین راننده های دنیا به صورت آنلاین رقابت کرده و با برنده شدن پول دریافت کنید. هر چه پول بیشتری به دست آورید، خودروی خود را قویتر خواهید نمود. نشان دهید که چه کسی در جاده رئیس است!

با بهبود عملکرد فرمان ، ترمز و شتاب خودرو، خود را پیشتاز میدان کنید. امکان ذخیره رکوردهای شما برای هر مسابقه وجود دارد.

امکاناتی که می توانید شفارشی کنید:
  • چراغ های نئون
  • نقاشی روی خودرو
  • به روز رسانی موتور
  • خودروهای امضا شده

ویژگی های بازی آندرگراند کرو:
  • رانندگی با 7 خودروی بسیار سریع
  • کنترل کامل برروی عملکرد خودرو
  • امکان سفارشی کردن ماشین
تغییرات نسخه 4.7:
مشکل ماموریت 11 برطرف شد

The description of Underground Crew

???Paul Walker's Underground Crew???
A pure dose of adrenaline awaits for you!
"Underground Crew" is the only game that offers incredible speed and steering sensations and Furious Racing!
Challenge the best drivers around the globe online and try to win to increase your money! More money – more powerful and pimped car! Show them who the boss on the road is! You can post your score online to stay in the world ranking.
???Be fast and be furious! with Brian O'Conner's Crew???
Once you start to play, you cannot stop! Fasten your seatbelt and take the control of your extremely Powerful Car!
With improved acceleration, braking and steering, Drift will become your best friend!
There is a possibility to record your time of each race to improve with every challenge and beat your own records!
???100 % free game! ???
??? Car Customizations ???
• Unlock-able Vinyls
• Neon Lights
• Free Car Paint
• Engine Up-gradation
• Signature Car
• Lykan Hypersport
??? Game Features ???
• Drive 7 different super cars!
• Total control of your racing car
• Customize your racing car
• Full 3D real time rendering
• Incredible realistic car physics
• Spectacular GFX
• Save as much money as you can to pimp your ride
• Realistic sound environment
• Boost pickups
• Upload your score and enter into World Ranking
???Be fast and furious! ???
Take care on the road! The speed will be your ally, only if you master!
Have fun and enjoy your race!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی رقابت و سرعت جدید بیشتر»