• فارسی
 • English

توضیحات پیکسل آنلاین خون

بازی پیکسل بلوک بقاء یک بازی آنلاین است، که در آن باید در شهرها، مزارع، فرودگاه ها و ایستگاه های قطار پر از زامبی زنده بمانید.
باید یک سرم برای زنده ماندن از بسیاری از مردم که تبدیل به زامبی شده اند برای محافظت خودتان داشته باشید.
همیشه مراقب چیزی که پشت سر شما است باشید. نمی دانید دوست به دشمن تبدیل می شود.
هنگامی که پایین و خسته هستید، آتش خود را بسازید. کسی که می گذرد می تواند دوست شما باشد.
اکنون برای مبارزه برای کشور، بشریت و برای خودتان آماده شوید.

ویژگی های بازی Pixel Blood Online - پیکسل آنلاین خون:
 • شخصیت های منحصر به فرد و مختلف
 • بیش از 100 شخصیت با انواع حرفه ها و ویژگی ها
 • ده ها سلاح ها
 • بیشتر سلاح های موجود برای انسان ها، سلاح های نزدیک مانند چاقو، شمشیر، چکش و چوب هاکی هستند و سلاح های تفنگ و پرتاب مانند اسلحه، تفنگ، تفنگ و نارنجک دستی در انتظار شما هستند
 • وسایل نقلیه مانند قوچ، عقاب، اسب ها
 • از اقدام پویا و اعتیاد آور لذت ببرید
 • حالت های مختلف بازی
 • پس از تبدیل شدن به یک زامبی جهش یافته، می توانید افراد را به زامبی تبدیل کنید و افرادی که سرم جمع آوری می کنند را شکار کنید، در این حالت زامبی ها دیگر دشمن شما نیستند
 • می توانید برای انواع روش های نبرد و سبک به دلیل تغییرات در صلح، خصومت، حالت ملی و تغییرات روز و شب تصمیم بگیرید
 • می توانید با استفاده از افزایش پرش از بالای ساختمان ها و سقف رد شوید

The description of Pixel Blood Online

The Survival Pixel Block Game, Pixel Blood Online

Pixel Blood Online is a survival block game where you have to survive in cities, farms, airports and train stations full of zombies.
You have to acquire a serum to survive from the many people who have turned into zombies and protect yourself from those who want to take the serum away.

Always be careful of what's behind you. You don't know when your friend will turn into the enemy.

When you are down and tired, build your bonfire. someone who is passing by may become your friend.

Join the fight right now for your country, for mankind, and for yourself.

[Features of Game]
1. Unique and Various Characters
We offer over 100 play characters with a variety of occupations and characteristics, including chefs, pilots, soldiers, school girls, and stewardesses.

2. Offering Dozens of Weapons
The most weapons available to humans from the close weapons(such as knife, sword, hammers, bats, hockey sticks) to gun and throwing weapons(such as pistols, shotguns, machine guns and hand grenade) are waiting for you.

3. Vehicles Support
Vehicles such as boar, stag, undead horses with mobility and attack power can be use

4. Dynamic Action and Addictive Touch of Hitting
You can enjoy a rhythmic touch of hitting and real action with dynamic.

5. Various Game Modes
In addition to general battle mode, you can experience various game modes such as boss battle and death match.

6.Transformation Mode to Mutant Zombie
After transformed into a Mutant Zombie, you can hunt people who turn into zombies and collect serum. Zombies are no longer your enemy.

7.Decide your own battle style
You can decide a variety of battle methods and styles due to changes in peace, hostility, national mode and day and night changes.

8.Jump high in the sky
You can climb above tall buildings and roofs using the enhanced jump function.

※ If you delete the game, all the data will be gone and not recovered.

※ Please visit our Facebook page (www.facebook.com/pixelbloodonline) or YouTube (www.youtube.com/user/hanaGames/videos) channel if you want more information.

The Best Zombie Survival Pixel Game on Mobile! Play Now for FREE!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی ماجراجویی جدید بیشتر»