• فارسی
  • English

توضیحات زامبی وحشی آنلاین

به بهترین بازی آنلاین حیوانات وحشی زامبی خوش آمدید. اگر اول شکار نکنید، آنها شما را شکار خواهند کرد.
در قانون وحش، تنها حیوانات قوی تر زنده می مانند. شکار حیوانات شما را تبدیل به یک حیوان زامبی برای تعقیب و شکار حیوانات وحش می کند.

در زامبی وحشی آنلاین، شما رشد می کنید و تبدیل به بهترین شکارچی وحش می شوید. هیولا های غول پیکر، که در مقابل شما مقاومت می کنند را شکار کنید.

با خیال راحت با گوشتخواران قوی و خشن، گیاهخواران بزرگ، که علیه شما ایستاده اند، را بترسانید. آیا شما تبدیل به یک شکارچی قدرتمند و خشن وحش خواهید شد و حیوانات مختلف را شکار خواهید کرد.

نقشه های متمایز از صحرا، کویر ملایم، سیبری پوشیده از برف و ساوانا وجود دارد، بازی همچنین شامل نقشه های منظم است، که دارای محیط مختلف با نقشه های خاص، که در آن هیولاها هستند. برای جلوگیری از حملات حیوانات وحشی با هیولا زامبی های غول پیکرو اژدها با ویژگی های آتش، یخ مبارزه کنید. علاوه بر این بازی، دارای نقشه هایی با ویژگی های منحصر به فرد مانند یک رویداد که در آن می توانید تنها در یک زمان خاص وارد شوید، را دارد.

می توانید از ابزارهای مختلف شکار مانند توانایی تبدیل به هیولا زامبی قدرتمند و احضار همان نوع و حمله قدرتی استفاده کنید. مأموریت های مختلف سرگرم کننده را تجربه کنید و لذت ببرید.

The description of Wild Zombie Online(WZO)

Welcome to the best animal game, Wild Zombie Online (WZO)
Go hunt! If you don’t hunt first, they will hunt you after.

The wild, the world of animals where only the strongest survives according to the law of the jungle!
A life-and-death animal hunting action game where you become a zombie animal to chase and hunt wild animals.

In Wild Zombie Online, you grow to become the best animal hunter by chasing and hunting animals living in the wild. With gigantic monsters, you must subdue and hunt wild animals who resist and come at you.
You must bravely confront the attacks by strong and rough carnivores and give the fear of death to herbivores who stand up against you in a large herd.
Will you become a powerful and violent wild animal hunter who will beat the attacks of numerous hostile animals and make all wild animals tremble in fear by you?

1. Differentiated, Rich Maps
The maps are divided into Sahara, a bleak desert; Siberia, covered by snow and ice; and a savanna, a vast tropical grassland. They also consist of regular maps that have different natural environments as well as special maps such as Monster Field where to block wild animals attacks with giant zombie monster and Dragon Lava where dragons with the properties of fire, ice, and lightening. In addition, you will also have maps with various characteristics and uniqueness such as an event map where you can enter only at a certain time, PVP Zone where you can have a 1:1 battle.

2. Diversified Hunting Means
You can experience hunting and attacking in oriented battles like the ability to transform into a powerful zombie monster and summoning the same kind, power attack

3. Various Missions and Master Menus
You can add more fun to the game through the Trophy Menu where you can make achievements and earn honor points by performing specific missions such as travelling, hunting, and acquiring as well as the Master Menu that enables you to give much more damage when hunting a certain animal.

※ If you delete the game, all the data will be gone and not recovered.

※ Please visit our Facebook page (www.facebook.com/wildanimalsonline) or YouTube (www.youtube.com/user/hanaGames) channel if you want more information.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی ماجراجویی جدید بیشتر»