• فارسی
  • English

توضیحات کلمه نزولی

بازی در برابر 30 میلیون حریف را از دست ندهید.

کلمه نزولی یک بازی پازل چند نفره است که در آن می توانید دوستان و حریفان را به چالش بکشید و به طور همزمان در 30 بازی جداگانه بازی کنید.

کلمات را روی صفحه کاشی 15 در 15 ایجاد کرده و قرار دهید و برای خلاقیت و قرار دادن حروف روی کاشی های امتیاز بسیار بالا کسب کنید.

به جستجوی دوستان بپردازید که در مقابل هم بازی کنید یا اجازه دهید تا با حریفان تصادفی هماهنگ کنید، حتی با آنها گپ بزنید این انتخاب شماست.

امکانات بازی Wordfeud Free - کلمه نزولی:
  • بازی را با دوستان خود انتخاب کنید یا در مقابل حریفان تصادفی قرار بگیرید
  • در 30 بازی همزمان بازی کنید!
  • گزینه تخته تصادفی برای مخلوط کردن کاشی ها
  • اعلان های فشار، شما را از آخرین حرکت حریف مطلع می کند
  • از دیکشنریهای انگلیسی، آلمانی، اسپانیایی، پرتغالی، فرانسوی، هلندی، نروژی، سوئدی، دانمارکی و فنلاندی استفاده می کند
  • با حریفان خود گپ بزنید
تغییرات نسخه 3.7.4:
رفع اشکال.

The description of Wordfeud Free

Play against 30 million opponents!

Wordfeud is a multiplayer puzzle game where you can challenge friends and random opponents and play in up to 30 separate games simultaneously!

Create and place words on the 15 by 15 tile board and earn points for creativity and placing letters on the high scoring Double Letter, Double Word, Triple Letter and Triple Word tiles.

Search for friends to play against or allow Wordfeud to match you up with an opponent. Even chat with them - smack talk or praise - it's your choice!

Tired of the same standard board each game? Choose the option to randomize the board and change up where the DL, TL, DW, TW tiles are placed - giving the classic game a new twist!

Features:
- Choose to play with friends or be matched up against random opponents
- Play in 30 simultaneous games!
- Random board option to mix up the DL, DW, TL, TW tiles
- Push notifications informing you of opponent's latest move
- Uses English, German, Spanish, Portuguese, French, Dutch, Norwegian, Swedish, Danish and Finnish dictionaries
- Chat with your opponents

For more information on Wordfeud, visit us at Wordfeud.com and follow on Twitter @wordfeud. Also check out the Facebook fan page at http://www.facebook.com/WordfeudGame