• فارسی
  • English

توضیحات سازنده پل

خود را به عنوان استاد و کارفرمای ساخت پل نشان دهید! 8 مرحله ساخت انواع پل بر روی محل های مختلف مانند دره و رودخانه و ...
آزمایش استحکام پل با گذراندن خودرو یا کامیون از روی آن. مواد مختلفی برای ساخت پل های مختلف نیاز است، همچنین در بعضی مراحل نیاز به گذاشتن ستون برای استحکام بیشتر دارید.

باید با بودجه ای که دارید، تا می توانید استحکام پل را بیشتر نمایید. از خلاقیت و نبوغ خود استفاده کنید؛ اگر پل را درست طراحی نکنید، ماشین ها و کامیون ها به دره خواهند افتاد.
تغییرات نسخه 11.1:
- آمار امتیاز بازیکن در سراسر جهان
- کنترل های بهبود یافته

The description of Bridge Constructor FREE

+++ Latest update with help function and refined grid system +++

Prove yourself as an accomplished master bridge builder! Play 40 different levels, and build bridges over deep valleys, canals, and rivers. Stress tests reveal whether the bridge you build can withstand the daily stress of continual use from cars and trucks.

You can choose between a range of materials for each individual bridge, such as wood, steel, cables, or concrete pillars. Use the appropriate materials and stay within budget to build the perfect bridge. The choice of different materials means that there are numerous solutions and approaches and you can build each bridge in any number of ways – your budget is the only limit. The refined grid system allows you to realize your idea of the perfect bridge with even more precision. Let your imagination and creativity run free! And if you happen to run into a dead end, you can pick up valuable tips from the brand new help system!
The FREE version features the first world (8 levels) of the full version.
FEATURES OF THE FULL VERSION:
• 40 Levels
• Free build mode and help system
• 5 Settings: city, canyon, beach, mountains, hills
• Improved grid system
• 4 different building materials: wood, steel, cables, concrete pillars
• Color coded load indicator for different building materials
• Three different load bearing levels: car, truck and tank truck
• High score per level
• Facebook connection (upload screenshots and bridge scores)

Reviews
„ a very interesting and excellent puzzle game” – AppEggs.com

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»