• فارسی
  • English

توضیحات بازی جواهرات 3

جواهرات را هماهنگ کنید، همه موانع را از بین ببرید و بگذارید آب نبات به زمین بیفتد و از آن لذت ببرید.

جواهرات را در هر مربع بازی کنید تا تمام میادین جواهرات از بین برود. سپس یک آب نبات جادویی ظاهر می شود. بگذارید آب نبات از تخته سقوط کند تا برنده شود.

بعضی اوقات، برای تکمیل سطح، باید جواهرات را از زنجیر رها کرده و یا دیوارها را ویران کنید. در هر سطح، شما می توانید تا 3 ستاره برسید. با رسیدن به 160 ستاره در دنیای قبلی، جهان بعدی قفل خواهد شد.

برای اینکه حماسه بازی را سرگرم کننده تر کنید، مسابقات 4 یا 5 را برای راه اندازی شهاب ها انجام دهید، که به شما در تکمیل سطح کمک می کند. شهاب سنگ ها یا مربع ها را زیر جواهرات خرد می کنند، یا جواهرات زیر آب نبات را رها می کنند تا آب نبات پایین بیاید.

کل بازی کاملاً رایگان است. گزینه ای برای خرید نیست.
دانلود بازی: