• فارسی
  • English

توضیحات نجات قهرمان

در این بازی باید قدرت فوق العاده مناسب را برای نجات شاهزاده خانم انتخاب کنید.

استفاده از قدرت حرکت می تواند هر چیزی را حرکت دهد. با استفاده از قدرت تغییر اندازه می توانید اندازه دشمن و همه بچه ها را تا اندازه مناسب تغییر دهید.
استفاده از نیروی یخ می تواند آب و بچه ها را منجمد کند.
تغییرات نسخه 1.0.5:
رفع اشکالات و لباس های جدید

The description of Hero Rescue

In this game, you need to choose the right super power to save the princess.

Use the movement power could move anything.
Use the resize power could resize the enemy and all the guys until to a right size.
Use the frozen power could make the water and guys frozen.