• فارسی
  • English

توضیحات بهشت مرده - جنگجو جاده

بهشت مرده جنگجو جاده یکی بازی مسابقه ای مرگ با ماشین های جنگی  در جاده های خشن است. ماشین مرگ خود را انتخاب کرده و با سلاح قدرتمنده تیراندازی تجهیز کنید و برای نابود کردن دشمنان خود را برسانید. تبدیل به بهترین قاتل در مسابقه آخرالزمان شوید و رقبای را به ترس لرزه درآورید.
مسابقه با گرافیک بسیار جذاب، باز کردن سلاح های جدید زره و اتومبیل برای رسیدن به هدف و شکست رقبا است. رقابت در برابر 5 ریس منحصر به فرد را از دست ندهید.

ویژگی های بازی Dead Paradise: The Road Warriorبهشت مرده - جنگجو جاده:
  • 90 سطح منحصر به فرد در جهان آخرالزمان
  • 15 دشمن منحصر به فرد
  • 10 اتومبیل مرگ
  • 5 ریس منحصر به فرد
  • 4 نوع ارتقاء
  • مقدار بی پایان انفجار
  • رانندگی و سرگرم کننده
تغییرات نسخه 1.7:
- رفع اشکالات

The description of Dead Paradise: The Road Warrior

Welcome to Dead Paradise: The Road Warrior is the free death race shooting game with car battles on fury roads! Choose and level up your death car, upgrade your shooting weapon and bring destruction to your enemy! Become the best killer in the apocalypse race. Make your rivals tremble with fear! Show them the best driving, shooting and fury!

Dead Paradise: The Road Warrior allows you to drive different cars and use large upgrades arsenal. Upgrade machine guns and death shotguns for earning shooting power and destruction abilities of your car. Use addicted armor to reduce the received damage and destruction from your rivals.

EXPLOSIONS AND DESTRUCTION
Crash and burn your enemies in fury racing action battles with awesome graphic. Survive in burnout race, earning goals and receiving extra resources to unlock new game weapon, armor and cars. Join the race of death and defeat racing rivals to reach the goal. Compete against 5 unique bosses and dodge explosions, shoots, and traffic obstacles in every car battle. Burnout the world of apocalypse and kill your enemies in the best shooting car game!

WORLD OF APOCALYPSE
Welcome to New America – world of post apocalypse full of death, killers, destruction and fury enemies. Explore more than 90 levels with different locations: City, Desert, Canyon, Suburb, and others. Game difficulty addicted to game level, shooting power of rivals and car upgrades. Join to death race against the fury racing rivals at Dead Paradise: The Road Warrior and burn them all!

SHOW YOUR ENEMY A REAL DEATH FURY
Do you like car crashing, fury races and shooting car games with action, explosions and mad driving? Do you like apocalypse game with awesome graphic? Dead Paradise: The Road Warrior exactly what you need! Defeat more than 15 types of enemies, from ordinary bikes to heavy tanks. Drive cool, be hard and become the best car killer!

Fight with bosses to earn more resources. It’s the most danger game enemy. You must be ready to meet them. Upgrade all your cars, weapons and armor, defeat your rivals and fight with game boss.

GAME FEATURES
90 unique levels in the world of apocalypse
15 unique types of enemies
10 death cars
5 unique bosses
4 types of upgrades
endless quantity of explosions, driving and fun!

You can play Dead Paradise: The Road Warrior for free! Enjoy one of the best free action games with fury races, explosions, bosses and awesome graphic! Total fun and total mayhem! Download this death race game right NOW!

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»