• فارسی
  • English

توضیحات هدف گیری طناب دار

حالا وقت آن رسیده که قلدرها را دار بزنند، آیا می توانید با کمان طناب دار را بزنید؟ مهارت خود را نشان دهید.
تغییرات نسخه 2.2.97:
- هورا! جوایز جدیدی به Leaderboard اضافه شد!
- پرچم پیشرفت اضافه شده است - آن را به بالا بیاورید و جایزه بگیرید.
- پیشنهاد جدید رایگان - سعی کنید آن را امتحان کنید و پیشرفته Bow؛
- اصلاحات جزئی و پیشرفت ها

موفق باشید، Bowmaster!
دانلود بازی: