• فارسی
  • English

توضیحات هدف گیری طناب دار

حالا وقت آن رسیده که قلدرها را دار بزنند، آیا می توانید با کمان طناب دار را بزنید؟ مهارت خود را نشان دهید.
تغییرات نسخه 2.5.2:
اصلاحات و بهبودهای جزئی
موفق باشید، Bowmaster! 🏹

The description of Gibbets: Bow Master

Tired of always losing at Hangman?

Now it's time to get back at that noose-wielding bully!

Gibbets: Bow Master, the sequel to the smash hit, gives you a chance to save the hangman's victims before they run out of breath! A truly innovative arcade puzzler where you'll have to aim your bow and arrow carefully to cut the hangman's rope without hurting his victims! Use all manner of bonuses and pick ups, warps and teleports, to help you on your quest.

Can you handle the frantic pace and save the innocent before they take their final breath?

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی هیجان انگیز جدید بیشتر»