• فارسی
  • English

توضیحات کشاورزان فوق العاده

یک مزرعه رویایی بسازید و در ماجراهای هیجان انگیز ابرقهرمانان شرکت کنید.
کشاورزان فوق العاده جایی است که هر قطعه میوه ای می تواند شما را غافلگیر کند.

این مزارع ما هستند که صلح و سعادت را در کره زمین تضمین می کنند. قهرمانان چطور؟ آنچه در مورد آنها؟ آنها فقط افراد مشهور تنبلی هستند. این کشاورزان فوق العاده هستند که کارهای واقعی را انجام می دهند.

امکانات بازی Superfarmers - کشاورزان فوق العاده:
  • یک مزرعه در کلاس جهانی بسازید
  • به ابرقهرمانان کمک کنید تا با انجام سفارشات خود جهان را نجات دهند
  • مشتری کشتی از طریق زمین، دریا و هوا تولید می شود
  • قاره های جدید را کشف کرده و اقلامی را از سراسر جهان جمع آوری کنید
  • با ابرقهرمانان ملاقات کنید و به یک تیم فوق العاده بپیوندید
تغییرات نسخه 1.9.2:
زندگی کشاورزان بسیار سخت است! تخت ها را بکارید، گاوها را تغذیه کنید، زایمان را تکمیل کنید…. چگونه می توانید همه اینها را مدیریت کنید؟! 🙆
نگران نباشید، ما سورپرایز فوق العاده خود را داریم:
ATE ATE ATE ⏰ ⏰ ⏰ ⏰!
حالا همه چیز سر جایش است:
1) انجام وظایف
2) جالب ترین داستانها را دریافت کنید
3) بخندید! (p.s. Ellie آنها را خودش کشید)

forو مطمئناً ما فوراً روی روان سازی تجربه بازی خود کار می کنیم. کار کمی که معنی زیادی دارد!
playبازی فوق العاده ای داشته باشید!

The description of Superfarmers

Hey there! What a great day to blow town!

Build a dream Super Farm where nothing is what it seems to be and take part in exciting adventures for true Superheroes!

You think this is just an ordinary truck? Surely not. With its jet engine, it can deliver orders to any spot on the globe, any town or village, virtually instantly. What about this old shed? Take a closer look. This is a high-tech superhero data center! Even that toad behind the wheat patch has his secrets. Believe me, the Super Farm is a place where any piece of fruit can surprise you!

Just between us: Superheroes are ordinary imperfect people who have trouble warming up their breakfast or mending their socks. It is our farms that ensure peace and prosperity on the planet. What about the Heroes? What about them? They are just lazy celebrities. It is us Super Farmers who do the real work for them!

FEATURES
-Build a world-class Super Farm!
-Help Superheroes save the world by fulfilling their orders
-Ship farm produce by land, sea, and air
-Create a secret HQ for Superheroes
-Discover new continents and collect items from around the world
-Meet Superheroes and join a super team

This world needs its Super Farmer!
Install the game and join our ranks! Get started now!

Super Farm is a free game (some in-game elements may be purchased for real money)

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی تفننی جدید بیشتر»