• فارسی
  • English

توضیحات ماشین زامبی کش

برای زندن ماندن باید رانندگی کنید! کنترل ماشین را در دست گرفته و ببینید چقدر می توانید در طی مسیر زامبی بکشید و زنده بمانید. از میان 6 سواری مختلف، یکی را انتخاب کرده و با تقویت آن و استفاده از نیترو، مسیرهای پر از زامبی را طی کنید. 15 نوع تقویت مختلف مانند ضربه گیر، تایرهای بهبود یافته، مهمات مختلف در طی بازی وجود دارد.

ویژگی های بازی Zombie Derby - مسابقه زامبی کشی:
  • 6 ماشین کشنده زامبی
  • 5 مرحله برای اکتشاف
  • ماشین های تقویت شونده
  • گرافیک چشم نواز سه بعدی
  • قابل پشتیبانی در انواع دستگاه ها
  • گیم پلی اعتیاد آور
تغییرات نسخه 1.1.46:
irst عطش زامبی ها برای خون تنظیم شده است
🚿 ماشین ها شسته و از بقایای زامبی ها تمیز شده اند
🛠 اصلاحات جزئی و بهبود ثبات.

لذت ببرید، و ممنون از اینکه با ما بازی کردید.

The description of Zombie Derby

Do you have the drive to survive? Real men have two favourite things; cars and guns. And no stinking zombie apocalypse is going to change that. Take control of your car to see how far you can get and how many zombies you can kill – and if you can actually escape with your brains intact. 6 cars are available to get you to the final fort, each capable of holding progressively more loot. Ranging from the simple Redneck pick-up and the classy Hunter and to the tough Sledge and frankly-silly Harvester, you’ll enjoy throwing these bodged-up jalopies at the lines of the undead. Each is highly customisable, with 15 upgrades including spiked bumpers, improved tyres, buffed engines, and more ammo, fuel and nitros. With 5 locations to traverse, handsome 3D graphics and gory shambling bodies, Zombie Derby is a killer game. How far can you get before they get YOU?

• 6 killer cars to drive
• 5 vast levels to explore
• Massively customisable vehicles
• Gory 3D graphics
• Compatible with HD devices
• Addictive gameplay
"All in all, Zombie Derby is a polished and playable game, with well-designed controls, nice presentation, and a deceptively addictive Groundhog Day structure" - PocketGamer - bronze award
8/10 "Easy to play, hard to put down." - androidrundown.com
7/10 "Zombie Derby is an entertaining title that puts a different spin on the zombie genre." - pocketgamer.co.uk
4/5 "If you're a fan of fast cars and destruction then this is a game that's just right for you. " - androidheadlines.com
4.5/5 "Zombie Derby is a really high quality game for those fascinated by the world of zombies." - androidentity.com
Zombie Derby community on Facebook
https://www.facebook.com/ZombieDerby
_____________________________________
FOLLOW US: @Herocraft
WATCH US: youtube.com/herocraft
LIKE US: facebook.com/herocraft.games

برنامه های دیگر توسعه دهنده   بیشتر»

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی هیجان انگیز جدید   بیشتر»