• فارسی
  • English

توضیحات ابرقهرمان طوفان برفی

آیا می خواهید به عنوان یک ابرقهرمان برفی بازی کنید؟ اکنون زمان آن است. طوفان برف دارای توانایی های خاصی مانند یخ زدن اشیاء و افراد است، آنها به طور موقت محکم خواهند ماند. این می تواند در دعوا به شما کمک کند. اگر مبارزه برای شما خیلی سخت است، می توانید از طناب خود استفاده کرده و دور شوید.

پلیس ها را با افراد بد اشتباه نگیرید، آنها خوب هستند. تسلط بر این شهر را با  قدرت شلیک وسایل نقلیه پیشرفته یا قهرمان خود را ارتقا دهید تا دشمنان را در چند ضربه به زیر بکشید.

شما یک قهرمان هستید که برف و یخ را کنترل می کند. شما می توانید هر کسی یا هر چیز دیگری را مسدود کنید. شما با جنایتکاران مختلفی از آمریکا، روسیه، چین، مکزیک، ژاپن و غیره خواهید جنگید. این بازی شامل محیط کاملاً باز است. در این بازی رایگان در دنیای آزاد، شهر بزرگ را کاوش کنید، به کوه بروید، سرقت کنید و رانندگی کنید و سوپر اتومبیل، اسلحه و سایر موارد را سوار شوید.

در این بازی می توانید با موتور یا اتومبیل رانندگی کنید. تمام سوپراسپرت ها و موتورها را امتحان کنید.

ویژگی های بازی Snow Storm Superhero - ابرقهرمان طوفان برفی:
  • گرافیک زیبا
  • زندگی شهر با افراد با ماشین های زیادی
  • 20 مأموریت ماجراجویی
  • زمینه های صوتی عالی
تغییرات نسخه 1.2.1:
ویژه کریسمس

The description of Snow Storm Superhero

Do you you want to play as a Snow Storm Superhero? Now it's the time. Snow Storm has has special abilities such as freezing objects and people, they will stay temporary solid. This can help you in fights. If the fight is too much for you, you can simple use your rope and get away.

Don't mess with the police, they are the good ones. Dominate the city with a devastating firepower of advanced military vehicles or upgrade your hero to knock down enemies in a few kicks! Let it be a beautiful city, do not turn into crime city with blood and robbery.

You are a hero that controls snow and ice. You can freeze anyone or anything. You will fight various criminals from America, Russia, China, Mexico, Japan etc. The game contains fully Open world Environment. Explore the big city, go off-roading to the mountains, steal and drive super cars, shoot guns and more in this free open world game.

This game is a simulator of city. You can drive bike or cars. Try out all the supercars and bikes. Make stunts on a bmx or find an ultimate F-90 tank or devastating battle helicopter or robot. Your aim is to destroy criminal piles in the city? All your enemies are ready to rob, kill, shoot and fight all the cops and you. Are you ready for great anti criminal adventure?

Stealing auto cars, racing through streets, and shooting down gangsters. To help release the city from mafia sinners you can buy equipment in shop. You can also work as a taxi driver or garbage man collector or fireman. Become a boss in a fight between evil criminals and justice.You play is a hero / legend and whole city fears you. You can shoot a rope to a building and climb over the building to the top.- beautiful graphics
- tons of character attachments and skins
- living city with a lot of people and cars
- minigames such a hairdresser
- 20 adventure missions
- great audio background

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»