• فارسی
  • English

توضیحات حفاری زمین

زمین را حفر کنید تا به لایه های جدیدی از زمین برسید. حفار خود را ارتقا دهید و سریعتر و طولانی تر حفاری کنید. زمین، یخ، گدازه... همه لایه ها را به هسته منتقل می کند.
تغییرات نسخه 2.4.0:
رفع اشکالات جزئی

The description of Ground Digger

Dig the ground to reach new layers of Earth.
Upgrade your digger and dig faster and longer.
Earth, ice, lava... pass all layers to the core.