• فارسی
  • English

توضیحات استاد سه بعدی مکعب - بازی سه پازل

استاد سه بعدی مکعب - بازی سه پازل یک بازی سه بعدی شیک است، که می توانید با کشیدن انگشت، مکعب را با کاشی های یکسان بچرخانید و سطوح روشن را بچرخانید و از لوازم جانبی قدرت استفاده کنید تا به شما کمک کند همه کاشی ها را حتی سریعتر پاک کنید و پیروزی شوید.

ویژگی های بازی Cube Master 3D - Match 3 & Puzzle Game - استاد سه بعدی مکعب - بازی سه پازل:
  • برای چرخاندن مکعب سه بعدی، انگشت خود را بکشید
  • 3 کاشی سه بعدی مشابه را انتخاب کنید
  • نوار جمع آوری را پر نکنید
  • همه کاشی ها را در مدت زمان محدود پاک کنید.
  • کاشی های مطابق را پیدا کرده و جفت کنید.
  • چرخش کامل زاویه
  • صدها کاشی با شکل سه بعدی
  • آموزش مغز و انگشت
  • رتبه بندی قهرمانی، نبرد تیمی، آیا آماده بازی هستید
تغییرات نسخه 1.8.4:
- اضافه شدن مدل سازی سطح بیشتر
- تجربه بازی را بهینه کنید
برای کشف ویژگی‌های جدید، به‌روزرسانی کنید!

The description of Cube Master 3D - Match 3 & Puzzle Game

Cube Master 3D is a stylish match 3d game. You can swipe to rotate the cube match identical tiles to clear levels and use power props to help you clear all tiles even more quickly, MEGA victory!

🔉 Gameplay :
▶ Swipe to rotate 3D cube.
▶ Choose 3 same 3D tiles.
▶ DON'T fill up collection bar.
▶ Clear all tiles within limited time.
▶ Mega victory!

🔉 WHY CHOOSE US :
▶ Find and pair matching tiles.
▶ Full angle rotation.
▶ Hundreds of 3D tiles and shapes.such as: cake 🍰,Toys 🧸,Fruits 🥑
▶ More stars? Win champion 🏆 rewards.
▶ Train Brain and finger.
▶ More joyful waiting for you challenge.
▶ Ranking championship,team battle, Are you ready to play? 🔉

Cube Master 3D expected by many puzzle game players, we are coming! Match cubes quickly before the time runs out! Start tap and clear tiles in every level of this fun free game! At last, I‘d love to quoting a classic saying: Look at the world from another angle, you will get another world.
Don't cling to one angle, more swipe and you will collect endless fun!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی پازل جدید بیشتر»