• فارسی
  • English

توضیحات محاسبه ذهنی

بازی آموزشی برای رشد ذهن و مغز، با این بازی آموزشی می ببینید که چطور  می توانید محاسبات را ذهنی انجام دهید.

ویژگی بازی Mental calculation - محاسبه ذهنی:
  • کمک به یادگیری ریاضیات
  • آموزش حساب ذهنی
  • آموزش ریاضیات
  • بازی ساده و اعتیاد آور
  • می توانید در یک زمان کوتاه لذت ببرید.
تغییرات نسخه 2.7:
پشتیبانی از تابلوهای امتیازات اضافه شده است.

The description of Mental calculation

■ Brain Training Apps
This game is a brain training game to train your brain.
You can train the brain in mental arithmetic.
Are you good at calculation?
Calculation is very useful in your life.
 
■ Features
Helps learning of mathematics.
You will like mental arithmetic.
You will be good at calculation.
You will like mathematics.
Operation is simple, but addictive game.
You can challenge the world record.
You can enjoy in a short time.
You can play offline game.

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی آموزشی جدید بیشتر»