• فارسی
  • English

توضیحات ولگرد - داستان موفقیت

شبیه ساز فوق العاده ولگرد خیابانی!
زندگی به عنوان یک آواره، بقا در بدترین شرایط و نگه داشتن پول باقیمانده خود و رسیدن به بالاترین سطح رفاه.
زندگی بی رحمانه است و تنها سمج ترین ها می توانند در خیابان زنده بمانند. بخاطر زندگی خود بجنگید، سلامتی خود را حفظ کرده و روحیه خود را نگه دارید تا گرسنه نشوید که در غیر این صورت همه چیز را از دست خواهید داد.
  • قوطی در دست برای موفقیت به جاده بزنید!
  • تبادل پول در بهترین نرخ
  • وارد شدن به یک تجارت بزرگ و مدیریت کمپانی خود
  • نفوذ خود را افزایش دده و رئیس جمهور شوید.
  • پیشرفت کنید و به مرحل 80 ولگردی برسید!
  • زنده بمانید، رشد کنید و به جاودانگی برسید.
  • تبدیل به پادشاه ولگردها شوید.

The description of Megatramp - A Success Story

An extreme tramp simulator!
Live the life of a tramp – survive, save money and try to rise above the crowd!
Life is cruel and only the most stubborn can survive life on the streets. Fight for your life – stay healthy, keep up your spirits and don't go hungry, otherwise you'll lose everything!
Hand in cans to get on the road to success!
Exchange currency at the best rates!
Break into big business and manage a corporation!
Amass influence and become the president!
Level up and become a level 80 tramp!
Survive, grow and become immortal!
Become the king of the tramps!

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»