• فارسی
  • English

توضیحات دسته بندی کالاها - مچ 3 پازل

این یک بازی پازل است، که چندین عنصر را در خود جای داده است. گیم پلی بازی بسیار ساده است و بازیکنان باید موارد مشابه را سازماندهی و حذف کنند. با این حال، باید توجه داشت که تمام سطوح در اینجا دارای محدودیت زمانی مربوطه هستند و تمام موارد موجود در ظرف باید در مدت زمان مشخص شده حذف شوند تا به پیروزی و اضافه شدن موفقیت آمیز ستاره برسید.

طبق مقررات، باید اقلام مختلف را در ظرف مرتب کنید و کار حذف را کامل کنید.

The description of Goods Sort:Match 3 Puzzle

This is a casual puzzle game that incorporates multiple elements. The gameplay is very simple, and players need to organize and eliminate the same items. However, it should be noted that all levels here have relevant time limits, and all items in the container must be eliminated within the specified time to achieve victory and successful star addition.

How to play?

According to regulations, you need to organize various items in the container and complete the elimination task


Description?

1. A unique way to match and eliminate containers requires combo elimination to achieve higher scores and better rankings

2. The random and versatile container design, along with various wonderful props and obstacles, constantly challenge players' reaction and decision-making abilities in the game

3. Rich level design, diverse container arrangement and item combination, each level presents new challenges

4. Having a rich and diverse range of goods, creating your own ideal space