• فارسی
  • English

توضیحات رنگ خانه

خانه های سفید خسته کننده را در عرض چند ثانیه رنگ کنید.
برای تکمیل هر سطح، تمام فضاهای سفید را رنگ کنید.
تغییرات نسخه 1.3.12:
رفع اشکال
دانلود بازی: