• فارسی
  • English

توضیحات رنگ خانه

خانه های سفید خسته کننده را در عرض چند ثانیه رنگ کنید.
برای تکمیل هر سطح، تمام فضاهای سفید را رنگ کنید.
تغییرات نسخه 1.4.32:
رفع اشکال و بهبود عملکرد.

The description of House Paint

White houses are boring. Bring the colors in and paint everything in seconds!

To complete every level, paint all white spaces. Swipe left, right, up and down and fill all the empty spots!

Every level is 100% possible to solve. Yet not everyone can do it! Are you up for the puzzle?

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی پازل جدید بیشتر»