• فارسی
  • English

توضیحات غارت - قهرمان نجات پین بال

این یکی از جدیدترین بازی های پازل 2020 است، گه در آن برای نابودی هیولا و نجات شاهزاده خانم شرکت خواهید کرد. هم اکنون قهرمان نجات شاهزاده خانم شویم.

آنچه شما نیاز دارید یک مغز هوشمند، چابکی و منطق محاسبه است. شما باید در نظر بگیرید که کدام باتری ها را باید بکشید تا گدازه، آب مسموم، گاز ... به اتاق هیولا برود، هیولا را سریعتر نابود کنید، سپس شاهزاده خانم را نجات دهید و از قلعه فرار کنید.

لوله های گدازه، مایعات سمی، لوله های گاز، ... وجود دارد که برای هدایت آنها به اتاق هیولا به محاسبات دقیق نیاز دارید. اگر متأسفانه گاز سمی و گدازه را به اتاق قهرمان برسانید، ضرر خواهید کرد

هرچه سطح بالاتر باشد، به دلیل آرایش پیچیده تله های قلعه، باید از ماده خاکستری بیشتری استفاده کنید. شما باید آب را از طریق لوله انتقال تبدیل کنید تا آب به گدازه تبدیل شود تا هیولاها از بین بروند یا از مایع برای باز کردن سنجاق های گدازه در اتاق هیولا استفاده کنید.

ماجراجویی به آسانی قبل نیست، زیرا مشکلات به سطح جدیدی رسیده است، بدون محاسبه و مغزهای هوشمند نمی توانید به قهرمان ما کمک کنید تا از موانع عبور کرده و از قلعه فرار کند و شاهزاده خانم زیبا را نجات دهید.

گرافیک، جلوه ها و صدا با دقت و عالی هستند و بیش از 180 چالش جدید، جذاب و متنوع در انتظار شما برای کاوش است.
تغییرات نسخه 1.0.24:
یک به روزرسانی مفید جدید در دسترس است. بعدی بعدی به زودی میاد!
- رفع اشکالات جزئی
- عملکرد بهتر
ما نقد و بررسی شما را با دقت می خوانیم، بنابراین می توانید در مورد ویژگی هایی که در بازی تجربه کرده اید بنویسید و آنچه را می خواهید تغییر دهید پیشنهاد می کنیم.
خیلی ممنونم

The description of How to Loot 2 - Hero Rescue & Pin Pull

How To Loot 2 is the newest pull the pin to puzzle game 2020 and is being downloaded by many people. You will be involved in the journey to destroy monster, rescue hero and princess.If you are familiar with our How To Loot - Pull Pin & Rescue game this is its sequel.

🎮Let's download How To Loot 2 to become the princess rescue hero right now!🤗🤗

💥HOW TO LOOT?
🤺How To Loot 2 is not difficult, what you need here is a smart brain, agility and calculation logic. You need to consider which batteries to draw in order to lead lava, poisonous water, gas ... to the monster's room, destroy the monster fastest, then save the princess and escape the castle.

🤺There are lava pipes, toxic liquids, gas pipes, ... you need accurate calculations to lead them to the monster's chamber. If you unfortunately lead poison gas and lava into the hero's room, you will lose

🤺The higher the levels, the more gray matter you must use because of the complex arrangement of the traps in the castle. You need to guide water through the transformation pipe to turn water into lava to destroy monsters, or use the liquid to open the lava pins through the monster's room.

So, have you seen enough excitement and attraction?😊😊

The adventure is not as easy as before, because the pitfalls of How To Loot 2 have reached a new level, without calculation and intelligent brains you will not be able to help our hero overcome the obstacles and unable to escape the castle, and also can't save the beautiful princess.

💥Based on the motip of our How To Loot - Pin Pull & Hero Rescue game, How To Loot 2 has been improved by us to make it more attractive, more creative and not to get bored:

🔥 Add a number of new features for users to experience: switch opening feature, gas pipe, liquid conversion tube ...
🔥 Graphics, effects and sound are carefully equipped and perfect.
🔥 More than 180 new, fascinating and diverse challenges are waiting for you to explore.
🔥 We will update new exciting challenges every day, helping you experience different challenges and increase the fun.
🔥 Download the game completely free.

Sounds very interesting, right? Everyone has downloaded it, why haven't you downloaded our pin lock game - How To Loot 2 yet?

🎮Download and play How To Loot 2 - the most popular puzzle game today to participate in conquering fascinating challenges.🤗🤗
Share your experiences with playing this puzzle game, we will listen to it and improve every day.
I hope you have fun and overcome the brain-damaging puzzles in How To Loot 2.🥰🥰

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی پازل جدید بیشتر»