• فارسی
 • English

توضیحات سودوکو کلاسیک

سودوکو کلاسیک، بازی رایگان سودوکو با 5 نوع مختلف از سری بازی های سودوکو:
 1. پازل 9×9 معمولی
 2. پازل 6×6
 3. وردوکو(سودوکو حرف ها)
 4. کیلر سودوکو(ترکیبی از سودوکو و کاکورو)
 5. چالش های روزانه سودوکو

ویژگی های بازی Sudoku - Sudoku Classic - سودوکو کلاسیک:
 • 4 سطح دشواری مختلف، 8000 مرحله کلی
 • بررسی مهارت های خود در حالات مختلف(مشکل تصادفی، زمانی، حداکثر دشواری و ...)
 • فراهم کردن امکان مشخص نمودن برای راحتی کاربر
 • امکان ذخیره داده های بازی و بارگذاری دوباره آن
 • دارای برد جهانی بازی و دستاوردهای مختلف برای دستیابی
 • پشتیبانی از تبلت و چند نفره

The description of Sudoku - Sudoku Classic

Sudoku Classic is a free sudoku game with five different sudoku games in one: Regular 9x9 puzzles, 6x6 mini, Wordoku (also known as Letter Sudoku), Killer Sudoku and daily soduko challenges. Killer Sudoku is an exciting mix of sodoku and kakuro. Wordoku is played with letters instead of numbers, and the puzzles contain words that function as hints.
With thousands of puzzles and challenging goals, Sudoku CLassic is the perfect app for exercising your brain!

Game Features
- 4 types of difficulty, a total of 8000 stages
- Check out your skills in Challenge Mode!(random issue, Time Attack, maximum difficulty, without a hint)
- Provides a highlighting feature for user convenience.
- Provides a playing data save and load.
- Supports Achievements and Leaderboards.
- Supports tablet devices.
- Supports Multiplayer.