• فارسی
  • English

توضیحات برخورد مردان نظامی

تشکیل یک ارتش قوی با سربازان اسباب بازی، ماشین، ربات با قابلیت تغییر شکل و... برای مبارزه با افراد بیگانه از سراسر دنیا به یاد اسباب بازی های نظامی دوران کودکی خود.
جمع آوری اسباب بازی، ساخت مرکز فرماندهی، استخدام قهرمانان اسباب بازی از انواع متنوع، قطاری از سربازان، ساخت سرزمین عجایب، کنترل هواپیماها، کشف اتاق مرموز، گشتن به دنبال گنجینه، ساخت یک ارتش با دوستان، استخدام دانشمند، استفاده از استراتژی مناسب با مردان ارتشی خود در میدان جنگ برای پیروزی و شکوه,
تغییرات نسخه 3.37.2:
نسخه 3.37.0

# نام نوع تغییر #
با توجه به عدم تطابق نام واحدها و تصویر مربوطه، نام های Vanguard (سطح IV Commando) و Machine Gunner (سطح X Commando) مکان های تجاری می شوند. این تغییر در اثربخشی هر دو واحد تأثیر نمی گذارد.
# بروزرسانی نمایش گزارش #Battle #
ما "سایر اثرات" را به گزارش های نبرد اضافه کرده ایم، و اضافه کردن نمایش بازسازی ممتاز در تانک کمپ، کمپ Copter و سایر ساختمانهای اردوگاه.
# آیکون تیغه Champion # ثابت شد
دانلود بازی: