• فارسی
  • English

توضیحات اصلاح عروسی شاهزاده سلطنتی

وای نه! جادوی سیاه قبل از عروسی به شاهزادها حمله می کند و آنها زشت و پر مو می شوند.
چهار شاهزاده در انتظار شما برای نجات هستند.
شاهزادها را با مایع سحر و جادو اصلاح کنید و موهای کثیف آنها را با ابزار درست کنید.
شاهزادگان خوش تیپ را برای دیدار با شاهزاده خانم دوست داشتنی خود آماده کنید.
دانلود و بازی به صورت رایگان.

ویژگی های بازی Prince Royal Wedding Shave - اصلاح عروسی شاهزاده سلطنتی:
  • استفاده از مایع سحر و جادو برای حذف نفرین بد
  • جمع کردن جلبک دریایی کثیف با چنگک از سر شاهزاده
  • شکار پشه های مزاحم با تور حشره
  • اصلاح موی کثیف
  • استفاده از اسپری مو
  •  درمان زخم اصلاح با خامه سحر و جادو
  • انتخاب لباس های شیک شاهزاده برای عروسی
  • ضبط لحظه با ارزش با شاهزاده خانم
  • و خیلی بیشتر
دانلود بازی: