• فارسی
  • English

توضیحات چالش فرار - ماشین پیچ و خم

سعی کنید چشمانتان را باز نگه دارید و خود را در یک اتاق که در آن مخفی هستید پیدا کنید، باید کلید های مختلفی را پیدا بیابید تا کلیدی برای باز کردن درب داشته باشید.

ویژگی های بازی Escape Challenge:Machine maze - چالش فرار - ماشین پیچ و خم:
  • سبک متنوع
  • طراحی پازل هوشمند
  • از ساده به پیچیده
  • مناسب برای همه علاقه مندان به بازی پازل

The description of Escape Challenge:Machine maze

You are trying to open your eyes and find yourself in a room where you are secretly, you need to find a variety of clues to get the key to open the door to leave

* Exquisite amount of 2d style
* Clever puzzle design
* From simple to complex, suitable for all puzzle game enthusiasts

برنامه های دیگر توسعه دهنده

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی ماجراجویی جدید   بیشتر»