• فارسی
  • English

توضیحات نئون اسپلش

برای پیدا کردن زیبایی نئون پنهان، مایع درخشان را به تاریکی راهنمایی کنید و از
کنترل های فوق العاده ساده لذت ببرید.

تغییرات نسخه 1.8.0:
پیشرفت های کوچک

The description of Neon Splash

Guide glowing fluid into the dark, to find a hidden neon beauty!
Super simple controls!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی پازل جدید بیشتر»