• فارسی
  • English

توضیحات شستشوی مغزی

از مغز خود برای شکستن هر مسئله سطح استفاده کنید.
تغییرات نسخه 1.30.0:
بهبودهای داخلی و رفع اشکالات

The description of Brain Wash

Use your brain to crack each level issue!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی پازل جدید بیشتر»