• فارسی
  • English

توضیحات شستشوی مغزی

از مغز خود برای شکستن هر مسئله سطح استفاده کنید.
تغییرات نسخه 1.33.0:
رفع اشکال

The description of Brain Wash

Use your brain to crack each level issue!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی پازل جدید بیشتر»