• فارسی
  • English

توضیحات گل مهمانی

به توپ ضربه زده و قبل از حریفان خود گل بزنید. هنگامی که رقبای خود را شکست دهید، لوازم آرایشی منحصر به فرد و شهرهای جدید بسیار جذاب باز می شوند!
با بازیکنان مسابقه دهید، گل بزنید و در جدول امتیازات برتر شوید.
تغییرات نسخه 1.26:
- بهینه سازی عملکرد
- رفع اشکال

The description of Goal Party

Kick balls and score before your opponents!

Unique cosmetics and awesome new cities will get unlocked when you defeat your rivals!

Race against players, score goals and become top on the leaderboard!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی ورزشی جدید بیشتر»