• فارسی
  • English

توضیحات گربه های بانمک

گربه های ناز خنده دار در هر نقطه کهکشان هستند. بگذارید این دوستان خزدار، خانه شما را با عجیب ترین و باشکوه ترین گنج ها پر کنند.
تغییرات نسخه 1.24.8:
گربه های بامزه ای که چیزها را می دزدند! چه چیزی می تواند بهتر باشد؟!

The description of KleptoCats 2

Cute cats… Am I right?!?

OK OK. There's more to KleptoCats than just hilarious, a-MEOW-zingly kawaii, blow-your mind cute cats… they have a dark side too. They can't stop stealing!!!

Watch as they steal random, but funny… kinda useful, but not really… items, from everywhere in the galaxy. Let these furry friends and their frisky paws fill your house with the strangest oddities and the most magnificent treasures.

How do they accomplish this incredulous feat of mystifying thievery?! Well… you'll just have to play the game to find out. ;-)

KleptoCats 2, the sequel to the viral phenomenon, KleptoCats, brings back all your favorite feline friends along with some fresh new kitties. It's 2x more cute, 2x more fun, 2x more mysterious...and, yep you guessed it, 1337x pure PAW-someness!

OMG just go tap "Install" right now!!! KleptoCats are waiting for you!

No madam (or sir), we never joke about cats! This game is PURRR-fect for kids, moms, mom’s moms, senioritas and cool dudes alike.

You never know what KleptoCats will bring back next.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی تفننی جدید بیشتر»