• فارسی
  • English

توضیحات سگهای کلبه

به منظور هدایت توله سگ های خشمگین ناز اتاق را با عجیب ترین چیزها باز کنید.
باز کردن تمام نژادهای مختلف سگ، تغذیه آنها، انتخاب لباس های شیک از ویژگی های بازی است.
تغییرات نسخه 2.0:
به روز رسانی SDK های مختلف.

The description of KleptoDogs

From the makers of KleptoCats and for the livelihood of dog lovers everywhere, it's... KLEPTODOGS!!!

That’s right! GemDog returns home from his adventures with the KleptoCats in order to lead other outrageously cute pups in their quest to fill rooms with the strangest of things.

Unlock all the different breeds: pug, corgi, beagle, chihuahua, some sort of weird alien dog that shouldn't be that shade of radioactive green, etc. The list goes on...

Feed them, play with them and even dress them in the cutest clothes. You’ll have a blast hanging out with these puppy pals!!!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی تفننی جدید بیشتر»