• فارسی
  • English

توضیحات حمله غول

مسیر مانع را طی کنید و غول ماجراجو را به یک رنگ افسانه ای سوار کنید.
تغییرات نسخه 1.6.3:
بهبود پایداری و رفع اشکال.

The description of Giant Rush!

Run through the obstacle course and bring the adventurous Giant to a fabulous color ride!