• فارسی
  • English

توضیحات تک تیرانداز مخفی

بازی سه بعدی تیر اندازی از خفا.
نگاهی به نقش خود به عنوان یک تک تیرانداز، هدف قرار دادن دشمنان و کشتن همه آنها برای تکمیل مرحله.
در هر مرحله سربازان دشمن بیشتر خواهند شد؛ با مهارت های تیراندازی خود تبدیل به بزرگترین تک تیرانداز برای سربازان دشمن شوید.

علاوه بر این، در بازی یک حالت جدید تیراندازی به زامبی وجود دارد. شلیک به زامبی ها و گرفتن امتیاز بالا. مهارت های تیراندازی خود را نشان دهید.

The description of Sniper Shooting 3D

Sniper Shooting 3D is brand new, realistic action shooting game. You take the role as the sniper based in a sniper's nest, taking out the enemies that are coming to attack you. To complete the level, you must use your sniper rifle to shoot all the enemy soldiers to advance on to the next level. If you don't get all the enemy soldiers before your health is depleted, you will lose. With each level comes more enemy soldiers who will move into position to take you down. Harness you sniper skills and become the greatest sniper to defeat the enemy soldiers.
An addition to the game is the new game mode 'Zombie Shooter'. You take the role as the sniper in an arcade points style shooter were each shot to a zombie will build up your high score. Shoot as many zombies before the time ends to get a high score, see if you can beat your best with each try. Stop the zombie horde with your amazing sniper skills.

برنامه های دیگر توسعه دهنده   بیشتر»

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید   بیشتر»