• فارسی
  • English

توضیحات تک تیرانداز مخفی

بازی سه بعدی تیر اندازی از خفا.
نگاهی به نقش خود به عنوان یک تک تیرانداز، هدف قرار دادن دشمنان و کشتن همه آنها برای تکمیل مرحله.
در هر مرحله سربازان دشمن بیشتر خواهند شد؛ با مهارت های تیراندازی خود تبدیل به بزرگترین تک تیرانداز برای سربازان دشمن شوید.

علاوه بر این، در بازی یک حالت جدید تیراندازی به زامبی وجود دارد. شلیک به زامبی ها و گرفتن امتیاز بالا. مهارت های تیراندازی خود را نشان دهید.
دانلود بازی: