• فارسی
  • English

توضیحات سفر کوسه

در دریای عمیق یک کوسه کوچک زندگی می کند، برای زنده ماندن در جهان آب ماهی های بزرگ ماهی های کوچک را می خورند. کوسه کوچک شما با خوردن حیوانات دریایی کوچک تر رشد می کند و ماجراجویی خود را آغاز می کند.
کوسه گرسنه و ترسناک است، به او اجازه دهید با خوردن غذا عصبانی و بزرگتر شود.
می توانید تصاویر بازی خود را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.
تغییرات نسخه 1.7:
لیست بازی را به روز کنید
هدف SDK 30 را به روز کنید

The description of Shark Journey

In the deep blue sea, a tiny shark lost his shoal, to survive in a world that big fish eats small fish. Little Shark has to eat smaller sea animals to grow up and fleeing others bigger and find the way to come home by get the yellow key and open the door he see on his adventure.

The Shark is hungry and scary, let feed him up to an angry and bigger shark.

Share nice screenshot or medal you get to Facebook with your friend in every stage.

Demo https://www.youtube.com/watch?v=JTnX_sc0ZTQ

Website https://www.facebook.com/sharkjourney/

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی ماجراجویی جدید   بیشتر»