• فارسی
  • English

توضیحات موتور مرگ 2

شما هنگامی که سوار بر موتور سیکلت خود هستید، تهدیدات بیوشیمیایی، همه چیز را در جهان بهم ریخته است.
از همین‎رو در مسیر با انواع حملات زامبی روبرو می شوید، برای زنده ماندن باید آنها را یکی یکی از بین بببرید.
می توانید ماجراجویی‎های بعدی خود را سوار بر اسب و با سلاح‎های تقویت شده ادامه دهید.
تغییرات نسخه 1.1.33:
رفع برخی از اشکالات خرابی

The description of Death Moto 2

"Death Moto" sequel, better operating experience, a wealth of game content.
Players continue to play a motorcycle rider, has been shrouded in biochemical threats in the crazy world of cycling. In this way, will encounter a variety of zombie attacks, you need to eliminate them one by one. The game offers mall, you can upgrade your next adventure your horse and weapons.
Come on, let's get into this crazy world, or the phrase "Let's Rock!!!"
Note: This game requires Google account to support the leaderboard. Do not worry about your information security.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی هیجان انگیز جدید بیشتر»