• فارسی
  • English

توضیحات موتور مرگ 3

آیا شما آماده یک مبارزه تمام عیار هستین؟
به یاد داشته باشید زمانی که شما سوار بر موتور سیکلت هستید، همه چیز تغییر خواهد کرد.
با سرعتی فراتر از حریف خود، حرکت کنید.

  • نبرد هیجان انگیز
  • تعقیب و گریز، مبارزه شدید برای دستیابی به مقام سلطان جاده
  • مُدهای پر از چالش
  • تصاویر واقعی
  •  صدای موتورسیکلت واقعی
  • امکان بدست آوردن بسیاری از موتور سیکلت‎ها
  • سلاح‎های گوناگون در پایان هر مرحله
  • با ارتقاء وسیله نقلیه خود، لذت را دو برابر کنید
تغییرات نسخه 1.2.63:
رفع برخی از اشکالات خرابی:
دانلود بازی: