• فارسی
  • English

توضیحات پرواز خلبان شهر

آیا بازی های هوایی که در آن نقش خلبان پرواز داشته باشید، را دوست دارید؟ آماده انجام مأموریت های هوایی با هواپیما باشید، وظیفه شما در این بازی شبیه ساز هواپیما این است که با هواپیما را در هوا پرواز کنید و حلقه ها را کامل کنید. برای تکمیل تمام ماموریت های نیاز به تبدیل شدن به یک خلبان حرفه ای را دارید.

بازی های شبیه سازی هواپیما با مجموعه ای از چالش ها و ماموریت ها مختلف پر شده است. ماموریت های پرواز برای سوار کردن مسافران و تبدیل شدن به یک خلبان حرفه ای را به پایان برسانید. لذت بردن از ماموریت های چالش برانگیز مانند پرواز در هواپیما اورژانس، مأموریت های فرود نجات...
این یک بازی شبیه ساز پرواز است که در آن شما از پرواز هواپیما لذت خواهید برد.

ویژگی های بازی Aeroplane Games: City Pilot Flight - پرواز خلبان شهر:
  • احساس واقعی پرواز با هواپیما در این شبیه ساز
  • پرواز و فرود شگفت انگیز با هواپیماهای جدید
  • ترکیبی گرافیک عالی با انیمیشن های خنک
  • فرودگاه های زیبا
  • مأموریت های کامل برای تبدیل شدن به خلبانان حرفه ای
  • جمع آوری هواپیما مدرن با بهترین ویژگی
  • نمایش زاویه های مختلف دوربین
  • این بازی نیاز به اتصال اینترنت ندارد
تغییرات نسخه 1.1.2:
دو حالت جدید اضافه شد
حالت جدید عکسبرداری هواپیما اضافه شد
جدید Draw-line Drag Airplane در باند اضافه شد

The description of Aeroplane Games: City Pilot Flight

Aeroplane Games: City Pilot Flight
Do you love to play airplane games? Play the role of flight pilot in the exciting aero plane simulated game. Take the control of your aero plane in the sky and be ready to complete the plane game missions. Your task in this Plane simulator game is to fly you aero plane in the air and complete the circles. To complete all the flying missions you need to become an expert aero plane pilot. Complete all the circles carefully in given time and win this plane racing game. High-quality graphics and flight 3d simulator will force you to play this amazing airplane game for many hours. This flight 3d simulator game gives you a chance to play something better than the other crime game, gunship game, driving and parking games. Flying a big aero plane in the sky is not an easy task as it requires perfect pilot skills of takeoff airplanes and landing. The objective of this airplane game is loading of different vehicles and transports them on another country. You will enjoy the real life experience of Airplane pilot. It is a new way to test your perfect plane driving skills in different airports.

Airplane simulation game is an action filled flying game with the different set of challenges and missions. Complete the tons of flying missions of pick up and drop passengers to become a professional pilot. Enjoy the challenging missions like take off your plane in emergency, rough landing and rescue missions. This is a flight 3d simulator game in which you will enjoy Airplane flying and Parking airplane. This is very adventures Airplane driving game in which all the flying control is in your hand. The mountain and high buildings are most beautiful part of this simulation game. Be careful while flying over the mountain because if you crash with mountain or hill your plane will be damaged and your level will be failed. Fly through the different check points to reach on destination point. This is a unique game that you have never experience before that. You will enjoy the realistic airplane engine sound in this airplane landing game.

There is a collection of modern aircraft to select with your choice. Each and every plane has different driving features. Select your desired airplane and fly in the sky. When you cross the circle prepare yourself to cross another circle. You can become the expert pilot after completing all the circles. When arriving at one final point, slow the plane down and prepare for landing. If your airplane enters into the danger zone, you have to protect yourself from that area. It’s totally free of cost game. You can play this game without any internet connection.
So are you ready for the thrill of experience the controlling and flying an aero plane in this free simulated game? Just download this aero plane simulated game on your mobile or tablet and enjoy the real thrill and adventure.

Aeroplane Games: City Pilot Flight Features:
1. Real feel of flying Airplane in this flying simulator
2. Amazing flying, landing and parking experience of new aero planes
3. Combination of excellent graphics and cool animations
4. Beautiful airports to take off and land the aircraft in this airplane simulation game
5. Complete unique flying missions to become professional pilot
6. Collection of modern aircraft with best features
7. Different camera views to enhance driving experience
8. No internet connection is required to play this game

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»