• فارسی
  • English

توضیحات شبیه ساز تاکسی 2018

از شبیه ساز تاکسی در تلفن هوشمند خود لذت ببرید. آیا تا به حال به این فکر کردید که با تاکسی در محیط های مختلف شهر و خارج از محدوده رانندگی کنید؟ بنابراین، شما در جای مناسب برای لذت بردن آمدید. انتخاب و رها کردن مسافران با تاکسی خود را در مدت زمان محدود انجام دهید.
با مهارت های رانندگی خود در مسیرهای پر از اتوبوس رانندگی کنید.

امکانات بازی Hill Taxi Simulator Games 2018 - شبیه ساز تاکسی 2018:
  • سطوح رانندگی هیجان انگیز
  • محیط HD
  • فیزیک واقع گرایانه از همه تاکسی ها
  • بازی اعتیاد آور
تغییرات نسخه 1.1.7:
# تاکسی آفرود سیم و ماشین شهری 🏔️🌴
◾ رانندگی با ماشین کوهستانی چشم نواز 🏔️
◾ حالت جدید - شبیه ساز رانندگی تاکسی شهری 🏙
◾ کوه های نفس گیر و رانندگی در شهر 🌴
◾ حالت جدید - بازی پارک ماشین تاکسی 🚕🚖
◾ تاکسی خود را با رنگ ها، رینگ ها و برگردان ها مد کنید
◾ بازی بهبود یافته است
◾ اشکالات جزئی رفع شد

The description of Hill Taxi Simulator Games 2018

INTRO:
Now enjoy the best taxi simulator in your smartphone. Do you have guts to drive taxi in different city and offroad environment? So, you are at the right place to enjoy offroad taxi simulator. Perform your pick and drop duty with your jeep taxi 2018 within time limit. You have played many taxi games and offroad games, but this taxi game will show you all in one feature of taxi games, jeep games and Prado games. You don’t need to download those offroad games separately; this taxi game is providing you all simulator games features in one pack. Keep your eyes on the dial of timer and drive your fast taxi like an Indian taxi driver. Perform hill driving on the mountains and bridges of the exciting environment. There will be a lot of hurdles and difficulties during mountain taxi 2018. This will be the test of your taxi driving skills to checkout that you are performing your taxi driver efficiently or not. Taxi owner hired you on the Offroad Mountains to give reliability to the taxi passengers. Show your Indian taxi driving skills like popular taxi games 2018 in this taxi simulator. There are lots of taxies in the garage of this new taxi game. Choose one from different taxi drives according to the situation of the taxi simulator level. If you want to become a famous taxi driver then it needs to show your extreme driving skills with your cruiser taxi or Prado jeep. Grab steering of the taxi car and drive a mountain flawlessly like famous car games. It will difficult to drive car on the congested paths of offroad environment. Be aware of coming cars and other 4x4 jeep to avoid accidents. Sometime this car simulator level requirement to drive city car like a hill taxi on offroad environments.
MISSIONS:
All levels of this prado game are full of thrill and excitement like popular taxi games. Collect coins from the road with your jeep Prado during offroad drive. Be an Indian taxi driver because once the passenger sit in your taxi car then you can collect coins from the road and steep paths. Your duty is to take your taxi 2018 from one stop to another taxi stop. Make sure your taxi parking on the exact parking zone. If you get hit to other car or 4x4 jeep on the way your taxi driving level will fail and you have to start it again from the first taxi stop. This taxi 2018 game will show you its own taxi 3d features to enhance your extreme taxi driving skills. For all Asians this taxi simulator called taxi wali game. In these Asian countries the city taxi is the cheapest way of passenger transportation from one taxi stop to another. Other taxi games not contain these types of offroad taxi games features. You will become taxi master in this jeep game by showing your taxi parking skills with your Indian taxi or any other transport car or jeep drive. Perform efficient cab driving with your taxi 2018 and become hero of all taxi games.
SALIENT FEATURES:
In this taxi drive, you can see the mesmerizing and green hill environments. Perform your duty in this taxi simulator game skillfully to enjoy your taxi ride. This real taxi 3d needs skills of professional taxi driver with limited fuel. So, be quantitative during taxi driving with your offroad drive. Drive a powerful taxi cab in any kind of environment like Offroad Mountains and city traffic. So, enjoy cab drive with smooth and realistic controls like a real taxi on the environment. Good Luck.
FEATURES:

1. Exciting taxi driving levels.
2. HD and offroad environment.
3. Smooth handling and controls of all taxi ride.
4. Realistic physics of all taxies.
5. A lot of taxi drive in the garage.
6. Addictive game play.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»