• فارسی
  • English

توضیحات بدن انسان

آیا تاکنون فکر کرده اید که چگونه بدن انسان کار می کند؟
ما در بدن انسان یک فرصت منحصر به فرد به شما می دهیم تا قسمتهای مختلف یک انسان را از سلول اول کشف و ایجاد کنید.
کشف شگفت انگیز که در آن بدن انسان از همان اول استخوان ها شروع می شود تا از هر عضو که به اعصاب و عضلات منتهی می شود و در نهایت یک انسان کامل باز می شود.
تغییرات نسخه 1.15:
ما برخی از اشکالات را برطرف کردیم تا به شما کمک کنیم انسان خود را حتی سریعتر بسازید. لذت بردن! :)

The description of Idle Human

Have you ever thought how a human body works ?
In Idle Human we give you a unique chance to discover and create the various parts of a human right from the first cell .
Discovery the amazing sequence in which a human body unravels starting from the very first bones to every organ leading to the nerves and muscles and finally a complete human.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»