• فارسی
  • English

توضیحات چاه نفت

شما یک شرکت نفت را اداره می کنید. شما خوش شانس هستید که یک میدان نفتی در بیابان پیدا می کنید. حالا اجازه دهید دستگاه شروع به کار کند و اولین بشکه نفت را برای شما بیرون بیاورد. روغن ثابت به معنای ثروت است. شما می توانید به طور مداوم دستگاه های خود را ارتقا دهید تا آنها را کارآمدتر کنید. روغن خود را به خوبی در قلب فرو کنید.

The description of Idle Oil Well

You run a oil company. You are lucky to find an oil field in the desert. Now let the device start working and dig out the first barrel of oil for you. Constant oil means wealth. You can constantly upgrade your devices to make them more efficient. Dig your oil well into the heart.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»