• فارسی
  • English

توضیحات پیچ و مهره چوب

برای شروع یک سفر مکانیکی آماده شوید. ماموریت شما این است که تمام مهره‌ها و پیچ‌ها را باز کنید و به صورت استراتژیک هر مهره چوبی را یکی یکی رها کنید.
این بازی معمایی چالش برانگیز، مهارت های حل مسئله شما را آزمایش می کند. با هر سطح، پازل ها پیچیده تر و رضایت بخش تر می شوند.

ویژگی های بازی Wood Nuts & Bolts, Screw - پیچ و مهره چوب:
  • بدون محدودیت زمانی، استراحت کنید و هر زمان که می خواهید بازی کنید
  • سطوح نامحدود
  • از بازی‌ لذت ببرید
  • می خواهید موانع جدید را به چالش بکشید
تغییرات نسخه 1.54:
+ نسخه_1.54:
- بهینه سازی تجربه کاربری
- فروش پک جدید

The description of Wood Nuts & Bolts, Screw

Get ready to embark on a mechanical journey like no other in Wood Nuts & Bolts, Screw Puzzle. Your mission is to untwist all the nuts and bolts from the Wood Nuts and strategically drop each Wood Nuts, one by one.
This challenging and addictive Wood Nuts & Bolts, Screw puzzle game will put your problem-solving skills to the test as you twist, turn, and strategize your way through a maze of intricate Wood contraptions. With each level, the puzzles become more intricate and satisfyingly complex.
Exciting Features of Wood Nuts & Bolts, Screw Puzzle:
• Freely twisted, unscrew and screw pin to solve Bolts, Screw Puzzle
• No time limit, relax and play whenever you want.
• Unlimited levels! A lot of Wood Nuts & Bolts, Screw pin strategies await you.
Wood Nuts & Bolts, Screw Puzzle is perfect for those who:
• Enjoy puzzle games like nuts & bolts, wood nuts, bolts puzzle, screw pin puzzle, screws and bolts, screw nut puzzle, screw master, bolts and nuts
• Want to challenge new obstacles
• Love hard puzzle levels and wood materials
• Enjoy the ASMR sound of woods

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی پازل جدید بیشتر»