• فارسی
  • English

توضیحات ماشین تاشو - مسابقه پازل

ماشین تاشو - مسابقه پازل یک بازی ساده و سرگرم کننده است که قطعا شما را مشغول خواهد کرد. مسابقات اتومبیل رانی به شما این امکان را می دهد که از اوقات فراغت خود اذت ببرید و مشکلات و تجارت را فراموش کنید. این بازی قطعا به یکی از بازی های مورد علاقه شما تبدیل خواهد شد.

ماهیت بازی پازل حتی برای یک کاربر تازه کار نیز واضح خواهد بود. ماشینی به شما داده می شود که باید با توجه به ساختارهای بازی هوشمندانه کنترل شود. هر سطح از بازی های تاشو با سطح قبلی متفاوت خواهد بود. به یاد داشته باشید که هر بار باید مراقب باشید و توجه بیشتری داشته باشید، زیرا سطوح دشوارتر و مسیرها طولانی تر و گیج کننده تر می شوند. اتومبیل های مینی در مسابقات اتومبیل رانی می توانند سریع تر و چابک تر از آنچه فکر می کنید باشند.

با جمع آوری وسایل مختلف و سایر جوایز دلپذیر در مسیر بازی های از تمرین مغز لذت ببرید. این بازی های سرگرم کننده برای همه افراد در هر سنی مناسب است.
ویژگی های بازی Folding Car: Racing puzzle - ماشین تاشو - مسابقه پازل:
  • گرافیک سه بعدی رنگارنگ، که به شما امکان می دهد در روند مسابقه غوطه ور شوید
  • گیم پلی بصری برای هر سن مناسب است
  • سطوح دشواری های مختلف که به شما اجازه نمی دهد خسته شوید
  • ماشینی که بازی می کنید بسته به امتیازات کسب شده و سطح تغییر می کند
  • محدودیت زمانی وجود ندارد
تغییرات نسخه 1.25:
سطوح جدید و هنر خوب ما را بررسی کنید!

The description of Folding Car: Racing puzzle

Folding Car Puzzle is a simple and fun game that will definitely keep you busy. Such folding games for children (car games for kids), where there are cars, car races will allow you to relax and unwind, forgetting about problems and business. The game will definitely become one of your favorites.

What is the essence of the brain teaser game?

The essence of the puzzle game will be clear even for a novice user. You are given a machine that must be cleverly controlled according to the game structures. Each level of the folding games will be different from the previous one. Remember that each time you will need to be more careful and more attentive, because the levels will become more difficult, and the tracks will become longer and more confusing. Mini cars in car racing can be faster and more agile than you think.
And do not forget to collect various gears and other pleasant bonuses and prizes along the way of brain training games. They will definitely come in handy during the game for easier passing of the levels!
Puzzle car games for kids can be insanely addictive! These are fun folding games for people of all ages. Just install the game on your smartphone and you can start playing car races.
To start car games for kids, just tap once on the screen. You don't need to go through lengthy and complicated registrations.

Interesting brain games for children and the whole family. Smart games

Do you think that cars, car races are interesting only for the smallest family members? But not so! Of course, the game was created as jigsaw puzzles and brain games for children and is ideal for little ones, starting from the age of four. Folding Car Puzzle will delight you with their colorfulness and easy functionality. But brain training games are also a great choice for older players. Your car is already waiting for you!

Folding Car Puzzle features:

• Colorful 3D graphics, which allows you to immerse yourself in the process of racing.
• Intuitive gameplay for any age and level of smartphone ownership.
• Levels of various difficulties that will not let you get bored.
• The car that you play will change depending on the points scored and the level.
• There is no time limit. You can think as much as you need in brain training games.

Do you like interesting folding games that capture from the very first minutes and do not let go? Then brain games are made for you!
Think of a winning strategy in simple games for yourself. To flip through the levels like nuts, try to take into account the dimensions of the car and make sure that you do not skid when cornering. Since you are not limited in time, you can take your time and enjoy the process.
Tired of playing alone in brain training games? Tell your friends about the game and compete with each other. Find out in the fight, whose car will best jump over all jumps, uphills and steep slopes. Playing interesting brain games with your friends, you will have an unforgettable time!
Folding Car Puzzle is the perfect choice for those who like speed and drive! Car games for kids install in just a few minutes, but it will definitely captivate you with the storyline for at least a few hours. Logic games are fun for all ages!