• فارسی
  • English

توضیحات فرار کارشناس

ماجراهای فرار هرگز چندان جالب نبوده است. خود و همسرتان را از تله های غیر منتظره و موانع دشوار نجات دهید. راه درست را حفر کنید و از آزادی خود لذت ببرید.
تغییرات نسخه 1.5.2:
ما آماده هستیم تا تجربه بازی شما را حتی بیشتر کنیم. اشکالات برطرف شده و عملکرد بازی بهینه شده است. لذت بردن.

تیم ما همه بررسی ها را می خواند و همیشه سعی می کند بازی را بهتر کند. لطفاً اگر دوست دارید کارهایی را که می خواهیم انجام دهید با ما بازخورد بگذارید و هرگونه پیشرفت را پیشنهاد می کنید احساس راحتی کنید.

The description of Escape Masters

The escape adventures have never been so fun. Save yourself and your mates from unexpected traps and tricky obstacles. Dig the right way out and enjoy your freedom.