• فارسی
  • English

توضیحات فرار کارشناس

ماجراهای فرار هرگز چندان جالب نبوده است. خود و همسرتان را از تله های غیر منتظره و موانع دشوار نجات دهید. راه درست را حفر کنید و از آزادی خود لذت ببرید.
تغییرات نسخه 1.5.13:
ما آماده ایم تا تجربه بازی شما را حتی بیشتر کنیم. اشکالات برطرف شده و عملکرد بازی بهینه شده است. لذت بردن.

تیم ما همه بررسی ها را می خواند و همیشه سعی می کند بازی را بهتر کند. لطفاً اگر کاری را که ما انجام می دهیم را دوست دارید، بازخورد خود را با ما در میان بگذارید و هر گونه پیشرفتی را پیشنهاد دهید.

The description of Escape Masters

The escape adventures have never been so fun. Save yourself and your mates from unexpected traps and tricky obstacles. Dig the right way out and enjoy your freedom.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی هیجان انگیز جدید بیشتر»