• فارسی
  • English

توضیحات بازگشت برخوردها - جنگ

در دوران بحرانی آینده، پلیس جهانی ضعیفتر و نبرد جهانی نزدیکتر از قبل شده است.
این بازی آزمایش رویارویی انسان هاست. هرکس می توانید با استفاده از قدرت خود، از حقوقش دفاع کند.
در نقاط گرم مانند خاورمیان، شمال آفریقا و آمریکای جنوبی درگیری هایی رخ داده است. شما نیز باید یک تیم را رهبری نموده و با متحدان خود این نبردها را فیصله داده و بر دنیا مسلط شوید.
بازگشت برخوردها، یک بازی جنگی و استراتژیک آنلاین است که در رویدادهای آن در سال 2025 اتفاق می افتد. زمانی که تروریست های بی رحم فعالیت های خود را به حداکثر رسانده اند. در این میان شما باید با آموزش سربازان خود و اتحاد با دیگران به قهرمان این هرج و مرج تبدیل شوید.

ویژگی های بازی Strike Back : War Game - بازگشت برخوردها - جنگ:
  • بازی اجتماعی استراتژیک رایگان
  • به عنوان فرمانده نیروهای خود را به صورت زنده رهبری نمایید.
  • بدست آوردن منابع با چیره شدن بر دشمنان و چپاول منابع آنها
  • فعال کردن تکنولوژی های نظامی قدرتمند از قبیل تانک، توپ و هلی کوپتر
  • ساخت و آموزش نیروهای جنگی مدرن
  • استفاده از چت آنلاین برای انتخاب استراتژی مناسب با متحدان خود

The description of Strike Back : War Game

This is a new and the most interesting MMO game. You will find some fun never seen before.
In the post world economic crisis era, world police is weak than ever, and war is closer than before.
This game is a war conflict test sandbox. Everyone could use your power to defend your rights.
In hot spots, such as MENA, Fast East and South America, conflicts sometimes happened.
You lead a team, play with your alliances, solve the conflicts, and dominate the world.
Strike Back : War Game is an amazing online war simulation and strategy game that challenges you to defeat fierce and cruel terrorists in 2025, sweeping your army across the land as you conquer enemies. Train your soldiers, build an alliance, fight to become the hero of this chaos world!
Explore real world, collect new resources, recruit the strongest army. Then, join an alliance, and vanquish all enemies with friends. With your understanding of tactics and flexible strategy, you can lead your army to glory! Just click with your fingertips and you can conquer the world!
Game Features
? Free to play, social strategy game.
? You are the commander! Guide your army in real time and real world.
? Acquire resources by defeating enemies and claiming their empire as your own
? Unlock powerful hi-tech military, build and train a range of elite modern war forces, from tanks to cannons to helicopters.
? Collect intelligence on your enemies in this real war, and launch devastating strikes against your opponent’s weak spot!
? Use real-time chat to prepare strategic battles against terrorists.
? Ally with friends to challenge other commanders in the world, make your alliance the star of the military world.
? Fight in huge Monument Wars against powerful alliances around globe, and win wars to restore world order!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی استراتژی جدید بیشتر»