• فارسی
  • English

توضیحات بازگشت برخوردها - جنگ

در دوران بحرانی آینده، پلیس جهانی ضعیفتر و نبرد جهانی نزدیکتر از قبل شده است.
این بازی آزمایش رویارویی انسان هاست. هرکس می توانید با استفاده از قدرت خود، از حقوقش دفاع کند.
در نقاط گرم مانند خاورمیان، شمال آفریقا و آمریکای جنوبی درگیری هایی رخ داده است. شما نیز باید یک تیم را رهبری نموده و با متحدان خود این نبردها را فیصله داده و بر دنیا مسلط شوید.
بازگشت برخوردها، یک بازی جنگی و استراتژیک آنلاین است که در رویدادهای آن در سال 2025 اتفاق می افتد. زمانی که تروریست های بی رحم فعالیت های خود را به حداکثر رسانده اند. در این میان شما باید با آموزش سربازان خود و اتحاد با دیگران به قهرمان این هرج و مرج تبدیل شوید.

ویژگی های بازی Strike Back : War Game - بازگشت برخوردها - جنگ:
  • بازی اجتماعی استراتژیک رایگان
  • به عنوان فرمانده نیروهای خود را به صورت زنده رهبری نمایید.
  • بدست آوردن منابع با چیره شدن بر دشمنان و چپاول منابع آنها
  • فعال کردن تکنولوژی های نظامی قدرتمند از قبیل تانک، توپ و هلی کوپتر
  • ساخت و آموزش نیروهای جنگی مدرن
  • استفاده از چت آنلاین برای انتخاب استراتژی مناسب با متحدان خود
دانلود بازی: