• فارسی
  • English

توضیحات تلفن واقعی کودک

بازی در برنامه سیاره ای که در آن می توانید جهان را بچرخانید و ستارگان زیادی را با انیمیشن های ناز پاپ کنید را تجربه نمایید.
از طریق فضا برای کشف شگفتی های جذاب سفر کنید و اجازه دهید کودکان از موسیقی خود را را بر روی تلفن بسازند.
این بازی برای همه بچه ها برای نشستن و آموختن پخش آلات موسیقی با صداهای واقعی درام، کریستال و پیانو بسیار سرگرم کننده است. همچنین می توانند نقاشی هایی در برنامه ایجاد کنند.
سعی کنید از این بازی فوق العاده با بسیاری از انیمیشن ها و رنگ ها مناسب برای سرگرم نگه داشتن فرزندان استفاده کنید.

The description of Baby Real Phone. Kids Game

Does your baby want to play with your mobile phone all the time? Then Baby Real Phone is your solution, since being an incredible phone simulator for babies, allows them to play while they learn.

Your baby can play with the phone simulator he/she will not notice any difference.

Call all the friends Tuki-tuki, leonard and doggy a cute dog also you can have a emoji conversation in the chat app, don’t forget to play music in the music app.


Blow up balloons with different things inside in the balloon app.The toy phone also has incredible applications such as the candy busting game.

Play in the planet application where you can spin the world and pop many stars with cute animations.

Travel through space and discover charming surprises.
Let your child make music on your phone or tablet.

It is very fun for all children to sit and learn to play musical instruments with real sounds of drum, xylophone and piano.

And also he/she can make some paintings in the painting app.

This game was created for the children learn and play at the same time.
Try this fantastic game with many animations and colors to keep your child entertained.


--------------------------------------------------------------------------------------------------
Help us to improve! If you have any idea to make this game, an even more fun game, don't hesitate to contact us. Your comments, technical problems and suggestions are completely welcome.
Contact us: infigames.company@gmail.com
Get to know us: www.minibuu.com
Follow us: @minibuuofficial
Give us a Like on Facebook: https://www.facebook.com/minibuugames/

About Minibuu:
Minibuu is a company that develops fun and educational games for children. For us, children are the main source of inspiration, so we work to help them develop their imagination, creativity and knowledge.

Tips: In the search bar, type "Minibuu" to find all our games.

Privacy Policy
At Minibuu we understand the importance of the privacy of all our users. Get more information about our Privacy Policy by clicking on: http://minibuu.com/privacy-policy

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی آموزشی جدید بیشتر»