• فارسی
  • English

توضیحات ساخت امپراطوری

بازی ساخت امپراطور را بازی کنید. کنترل شهر در دست گرفته و رهبر مردم قلمرو خود باشید. درباره تکنولوژی های جدید تحقیق کنید، امپراطوری خود را گسترش دهید، با سایر بازی کنندگان وارد جنگ شوید و مهارت های خود را ثابت کنید.

ویژگی های بازی ساخت امپراطوری:
  • شهر را خود را بسازید و آن را از عصر حجر به عصر نوین برسانید.
  • تکنولوژی های جدید به وجود آورید و ساختمان ها و محصولات جدید ایجاد نمایید.
  • با همسایگان خود تجارت کنید.
  • سرزمین های جدید را کشف کنید و کنترل آنها را در دست بگیرید.
تغییرات نسخه 1.275.17:
رویداد حیات وحش همچنان ادامه دارد! با قرار دادن جایزه اصلی رویداد، مطمئن شوید که زیستگاهی دلپذیر برای فلامینگوها فراهم کرده اید. این به روز رسانی همچنین شامل انواع رفع اشکال است.

The description of Forge of Empires

Come and play Forge of Empires! Take control over a city and become the leader of an aspiring kingdom. Guide it through the ages, research new technologies, expand your empire and live through an epic story. Battle other players and prove your skills as king and warlord.
FEATURES
- Build your city and evolve from the Stone Age to modern times (and beyond).
- Develop new technologies and discover new buildings and goods
- Produce supplies to manufacture goods
- Exchange your goods and trade with your neighbors
- Discover new territories and seize control of the provinces and their rewards
- Use your negotiation or battle skills to take over sector by sector
Forge of Empires is based on our successful browser strategy game which was published by InnoGames in the summer of 2012. It was awarded Best Browser Game 2013 by the jury at Deutscher Computerspielpreis (German Computer Game Award). Finally, the online strategy game is available for Android as well, providing cross-platform access.
Forge of Empires is free to download and install. However, some game features can also be purchased for real money. If you don't want to use this feature, please disable in­app purchases in your device's settings. A network connection is also required.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی استراتژی جدید بیشتر»