• فارسی
  • English

توضیحات زندگی عنکبوتی

عنکبوت ها می آیند، مراقب باشید. عنکبوت خود را در این جهان بزرگ حشرات کنترل کنید.
ایجاد مستعمره عنکبوت خود، تغذیه ملکه، پیدا کردن کارگر و حمله به علف های هرز و رفتن در جستجوی ریس حشرات را در این بازی تجربه کنید. این شبیه ساز حشرات با گیم پلی سرگرم کننده، کنترل های صاف و گرافیک با کیفیت بالا سه بعدی، بازی است که شما به دنبالش هستید.

ویژگی های بازی Life of Spider - زندگی عنکبوتی:
  • شبیه ساز حیوانات سریع گام
  • گرافیک با کیفیت
  • نقشه واقعی
  • بقا حیوانات
  • نقشه جهان حشرات سه بعدی
  • وقتی که شما در نزدیکی دشمنان خود هستید، از اعضای مستعمره خود مطلع می شوید
  • جلوه های صوتی واقعی از حشرات وحشی و اثرات آب و هوای واقعی
تغییرات نسخه 1.2:
API به روز شده، Vungle SDK حذف شده است

The description of Life of Spider

***** Life of Spider *****

Beware Arachnophobes, the Spiders are coming!! Control your very own spider in this huge insect world. Establish your spider colony, feed the Queen, find Worker and attack arachnids, and go out in search of the insect bosses. The ultimate insect simulator you have been looking for. Fun gameplay, Smooth controls, and high quality 3D graphics.

Enter the insect world as a spider and build your colony. Finding worker spiders will help to establish your colony. When you find 6, the Queen will arrive. When your colony is large enough, the queen will arrive. You will also find yourself in head to head battles against Ant colonies, Rhino Beetles, Ladybugs, Praying Mantis, Wasp, and Honey Bees, and Scorpion.

Top Game Features:
✸✸ Fast paced and action packed animal simulator
✸✸ High quality graphics and realistic map
✸✸ Part survival and part animal simulator
✸✸ Huge 3D Insect World Map
✸✸ Open World Style RPG game
✸✸ Call your colony members when you are near your enemies
✸✸ Realistic wild insect sound effects and real weather effects


Here's how to play:

Part 1 : Build your Spider Colony
--Find 6 Worker
--Find 6 Attack Spiders
--Feed your Queen
--Fight a few ants and bees

Part 2 : Find and Defeat the Bosses
--Bosses include Rhino Beetle, Giant Ants, Praying Mantis, Bees, Ladybug, Spider, and Scorpion.

Part 3 : Defeat the enemy Spider Clans

Part 4 : Locate and Defeat the Super Bosses

Be sure to check us out on Facebook : https://www.facebook.com/wildfootgames

Thanks for all the great feedback Wildfooters!!. We love hearing from you. We are super excited about our latest insect series of games - aptly called "Insecto". This game is the first in a series of game with insects and bugs. Be sure to send us an email at wildfootwork1@gmail.com and let us know how we are doing. Thanks for playing, have fun!!

برنامه های دیگر توسعه دهنده   بیشتر»

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی نقش آفرینی جدید   بیشتر»