• فارسی
  • English

توضیحات شبح سوار

وحشت را در شبح موتور سوار سه بعدی در آغوش بگیرید. ارواح از قلمرو خود خارج شدخ اند. فرار از جهنم پر از زامبی، سوار بر موتور خود در این بازی فوق العاده ترسناک.
تبدیل شدن به روح موتور سوار، هدایت موتور از موانع دیوانه وار و سواری شجاعانه همراه با آتش شعله ور.
ارتقاء توانایی های موتور خود با بهترین گزینه ها، بهبود در عملکرد مسیر و سفارشی کردن آن.
تغییرات نسخه 12.6:
رفع اشکال
افزایش کیفیت

The description of Ghost Ride 3D

Embrace the horror of Ghost Ride 3D. The Ghosts of the nether realm are after the Blaze rider; escape the hell full of killer zombies in this scary super heroes game. Become the ghost of a chopper rider and dodge bone crushing blades. The games have Extreme Physics and responsive controls that will help you burn, smash, steer through crazy obstacles and take on a daring rider you simply wouldn't believe!
Upgrade your bike abilities to be the best. Improve your ‘on track’ performance. Customize with the most death metal stuff available.
Play as multiple Ghost characters in this wicked new racing sport.
Don't wait download now and If you want more fun content and updates then please feel free to contact us through our mail!!
How to:
*Tap right to accelerate and left for brake

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی رقابت و سرعت جدید بیشتر»