• فارسی
  • English

توضیحات ماشین های تندرو

هیجان مسابقات اتومبیلرانی پیست آمریکا را در دستگاه اندروید خود تجربه کنید. فرمان اتومبیل قدرتمند مسابقه ای V8 را دست بگیرید و ببینید که آیا می توانید این ماشین های قدرتمند را در مسیرهای مسابقه هدایت کنید.
شما می توانید سطح دشواری را متناسب با اولویت خود تنظیم کنید.

تغییرات نسخه 1.1.3:
به روز رسانی مورد نیاز سطح API هدف Google Play

The description of Thunder Stock Cars

Experience the thrills of American stock car racing on your Android device with Thunder Stock Cars. Take the wheel of a powerful V8 race car and see if you can lead the pack on banked race tracks.

You can adjust the level of difficulty, to suit your preference.

The game features 3 types of control:
- on screen touch pads;
- by tilting your device;
- virtual steering wheel.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی رقابت و سرعت جدید بیشتر»